KFUK-KFUM Tanum - Tunheim

På Tunheim. For gutter og jenter fra 13-18 år. (etter jul i 7. klasse)

Kor med bandgruppe, dansegruppe, dramagruppe, solister, «Ord for livet» og god kveldsmat.
Ten Sing er styrt av ungdommer selv, med voksent nærvær og omsorg.

Spørsmål om Ten-Sing ?
Kontakt styret