KFUK-KFUM Tanum - Tunheim

StYrK – ungdomsklubb

På Tunheim
For gutter og jenter fra 13-18 år.
En lørdag i måneden.
10. september, 15. oktober og
12. november.
Leker, film, god mat, samtaler og
egenstyrt aktivitet.
Kontaktperson:
Are Larsen Otterdal, tlf. 901 68 301.