KFUK-KFUM Tanum - Tunheim

Retningslinjer for smittevern ved Tunheim

Oppdatert 14.08.2020

 1. Smittevern generelt:
  Vi følger til enhver tid råd og pålegg som kommer fra myndighetene (Regjeringen, FHI, mattilsynet). Derfor tar vi forbehold om at tiltak kan bli endret fortløpende. Hovedprinsipper:
  • Bli hjemme dersom du føler deg syk eller har lette symptomer
  • Ha god håndhygiene
  • Hold god avstand og unngå fysisk kontakt
  • Unngå unødig berøring av inventar og utstyr
 2. Smitteforebyggende tiltak:
  • Minimum 1 m avstand mellom personer som ikke er i
  samme husstand. Denne regelen vil legge begrensning
  på maks antall tilstedeværende.
  • Ansvarlig for samling / arrangement må lage en oversikt
  over personer som er til stede, og ta vare på denne. (Med
  navn og telefonnummer)
  • Det vil være Antibac ved begge inngangsdører og på
  kjøkkenet. De ansvarlige må i tillegg ha med egen antibac
  til bruk på sine samlinger.
  • Det oppfordres til å bruke kun toalett i gangen i 1. Etg.
  • Etter bruk av huset, må de ansvarlige gå over alle
  dørhåndtak som er i bruk, med desinfiserende middel, samt vaske over toalett og håndvask i 1. etasje. Utstyr til dette vil være tilgjengelig på huset.
  • Ved arrangement med mange deltakere, må inngang og utgang organiseres, slik at det ikke blir trengsel ved utgangsdørene.
 3. Matservering:
  Matservering bør begrenses til et minimum, og følge disse retningslinjene:
  • Det kan ikke brukes serveringsfat som sendes fra person til person.
  • Serveringsbestikk, kaffekanner o.l. kan ikke gå fra person til person. Det må være en person som betjener slike redskap.
  • Når man skal bruke kopper og tallerkener, kjøres hele skuffen gjennom oppvaskmaskinen. Gjelder også det som ikke har vært i bruk, men har blitt tatt ut av skapet.